Saturday, May 16, 2020

Har sher me alfaaz to hote hai

Har sher me alfaaz to hote hai .... par har alfaaz shayari nahi .... pyar to sab karte hai ... par har pyar junooniyat nai.jpg


Har sher me alfaaz to hote hai …. par har alfaaz shayari nahi …. pyar to sab karte hai … par har pyar junooniyat nai