Category Archives: Tech Tips&News

Register For Degree form in bhav uni

🎓 *મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી* 🎓 Graduate થયેલા વિધ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ રજીસ્ટ્રેશનનાં ફોર્મ ભરવાનાં શરૂ થઈ ગયા છે. 💥 છેલ્લી તારીખ :- 30/09/2019 💥 પેમેન્ટ :- ₹ 210/- 💻 ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ રજીસ્ટ્રેશન માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા નીચે ક્લિક કરો. http://mkbhavuni.edu.in/MKBU-Online-Degree.php *🎓 ગ્રેજ્યુએટ થયેલા તમામ વિધ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા વિનંતી 🎓*